Tavoitteemme on auttaa jokaista lasta kasvattamaan omat siipensä ja juurensa juuri hänelle sopivalla tavalla. Haluamme tarjota lapselle kiireettömän, iloisen ja hyvän arkipäivän, jonka aikana hänellä on mahdollisuus oppia itse tehden ja tutkien.

Toimintamme kulmakivinä ovat pienryhmätoiminta ja aktiivinen kasvatuskumppanuus perheiden kanssa. Painotamme lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta ja lapsen aitoa kohtaamista. Tärkeää lapselle on arkitoimiemme ja asioiden kuvittaminen (kuvien käyttö). Toimintaamme kuuluu kiireetön leikki ja projektiluontoinen maailman ja ympäristön tutkiminen.  Arkeemme kuuluu aktiivinen liikkuminen ja lähiluonnon hyödyntäminen. Kuukausittaisissa lastenkokouksissa lapset saavat itse osallistua päiväkodin arjen suunnitteluun ja toteutukseen. Joka viikko Runokerässä pidetään maksuton englannin kielikerho, jossa lapset oppivat englantia laulujen, lorujen ja satujen kautta.